Cảm ơn tất cả sự tham gia của bạn. Cuộc thi Magic Collage của PixelApp đã kết thúc.

Dưới đây là 10 người chiến thắng:

  • Robert Ocheltree
  • Goh Wee Loon @uncleshinn
  • Andrew Stifora @AndrewStifora
  • Stephen Balousek @sbalousek
  • bebery santos
  • Jennifer Gandarias @ jgandarias72
  • keri
  • Toby Cyr
  • Hovsep Avedissian @ ha014
  • @ Chuyên ngành kỹ thuật

Lời chúc mừng! Bạn sẽ sớm được thông báo về chiến thắng của mình.