Sau nỗ lực thành công của tôi tại khởi động kép Mac Leopard với Ubuntu Gutsy của tôi, tôi cũng đã vá thành công nó lên phiên bản mới nhất 10.5.2.

Mac OSX 10.5.2 chứa hơn 300 bản sửa lỗi, giúp tăng tính ổn định, tính tương thích và bảo mật cho máy Mac của bạn.

Trong hackintosh của bạn, không bao giờ sử dụng chức năng cập nhật phần mềm sẵn có để nâng cấp lên 10.5.2. Nó sẽ không hoạt động và sẽ làm hỏng hệ thống của bạn. Nếu bạn làm theo hướng dẫn của tôi để cài đặt Mac OSX Leopard, bạn phải sử dụng cách netkas để cập nhật lên 10.5.2. Một lời giải thích chi tiết hơn cũng có thể được tìm thấy trong diễn đàn InsanelyMac.

Thưởng thức!

PS: Trước khi bạn bắt đầu cập nhật 10.5.2, hãy nhớ sao lưu tất cả các tệp mở rộng của bạn và khôi phục chúng sau khi cập nhật xong. Nỗ lực đầu tiên của tôi khi cập nhật (không khôi phục các tệp mở rộng) dẫn đến sự cố với bàn phím và chuột của tôi.