Chúng tôi chúc bạn một Giáng Sinh vui vẻ,
Chúng tôi chúc bạn một Giáng Sinh vui vẻ,
Chúng tôi chúc bạn có một Giáng Sinh vui vẻ và một Năm Mới Hạnh Phúc!