Nếu gói di động của điện thoại chỉ cho phép bạn sử dụng một lượng dữ liệu di động hạn chế, một trong những cách bạn muốn làm là sử dụng WiFi càng nhiều càng tốt để giảm thiểu mức sử dụng dữ liệu. Tuy nhiên, một số ứng dụng có thể chạy trong nền và sử dụng dữ liệu di động của bạn mà bạn không biết. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn hạn chế ứng dụng cụ thể đó sử dụng dữ liệu di động của bạn.

Để làm như vậy, trước tiên bạn phải kiểm tra xem ứng dụng nào đang sử dụng nhiều dữ liệu di động nhất. Nếu điện thoại của bạn đang chạy Android 4.0 trở lên, bạn có thể chuyển đến “Cài đặt -> Sử dụng dữ liệu” để xem ứng dụng nào đang sử dụng nhiều dữ liệu di động nhất.

Sau khi bạn đã xác định ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng và cuộn xuống dưới cùng. Chọn hộp "Hạn chế dữ liệu nền". Điều này sẽ ngăn ứng dụng truy cập vào dữ liệu di động của bạn (nó sẽ vẫn hoạt động trong WiFi).

Đó là nó.