FreePOPs là một công cụ webmail trong số một số chức năng khác của nó, nó cho phép bạn truy cập thư điện tử dựa trên web miễn phí sử dụng giao thức POP3. Ứng dụng này mang các mô-đun cho hàng tá dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn trong Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail, AOL Email và hơn thế nữa! FreePOPs cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều tài nguyên và dịch vụ khác nhau qua POP với bất kỳ ứng dụng email nào.

FreePOP hoạt động như một proxy POP của riêng nó chuyển dữ liệu giữa giao diện dựa trên web của bạn và lựa chọn chương trình email của bạn (tức là Microsoft Outlook). Một tính năng tiện lợi khác là FreePOP có khả năng chuyển đổi nguồn cấp dữ liệu RSS thành email cho phép bạn dễ dàng chia sẻ nguồn cấp dữ liệu yêu thích của mình vì bạn cũng có thể tải xuống nguồn cấp dữ liệu trên máy tính để bàn của mình. Ứng dụng web này hoạt động rất chặt chẽ với các máy chủ proxy HTTP và cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng bộ lọc spam và vi rút để bảo vệ và thêm các lớp bảo mật bổ sung.

Hỗ trợ hệ điều hành

FreePOP hỗ trợ nhiều hệ điều hành, đây là danh sách ngắn gọn xác định một vài:

  • Windows 9x / ME / NT / 2000/3 / XP / Vista
  • Mac OS X
  • Linux / Unix

Chỉ cần một ứng dụng Email miễn phí?

FreePOPs là một cách đơn giản, đáng tin cậy và đặc biệt để tải xuống thư từ tài khoản email dựa trên web đến các chương trình email của bạn trên máy tính để bàn của bạn. Nhiều năm trước, khi email dựa trên web trở nên có sẵn, nhiều người sử dụng để tự hỏi làm thế nào để làm cho các email này có sẵn cho họ mà không cần phải liên tục đăng nhập vào tài khoản của họ. Cuối cùng có một giải pháp cho một lần khó khăn để đạt được một cách dễ dàng và thoải mái của luôn luôn biết những gì có trong hộp thư của bạn với FreePOPs. Với ứng dụng này, bạn có thể truy cập vào email của mình chỉ trong vài giây mà không cần thiết lập và cấu hình bắt buộc.

ScreenShot của FreePOP kiểm tra tài khoản Gmail để tải nội dung xuống tài khoản POP trên máy tính để bàn của bạn.

Hành trình POP của chúng tôi đã kết thúc

Mặc dù FreePOP có một vài lỗi như không thể đánh dấu email đã tải xuống là đã đọc hoặc khả năng hỗ trợ cài đặt SMTP cho phép bạn gửi email, nó vẫn là một màn hình sáng tạo và khả năng sáng tạo hơn nữa các dịch vụ và ứng dụng sử dụng có lợi. Theo tiến độ, chúng tôi hy vọng rằng FreePOP sẽ bao gồm nhiều tính năng hơn như khả năng gửi email, truy cập IMAP, cấu hình mô-đun dễ dàng hơn và nhiều tính năng khác nữa.

Bấm vào đây để tải xuống miễn phí và nhanh chóng FreePOP.