Nếu bạn đang chia sẻ PC của mình với những người dùng khác, thì việc tự động có nhiều tài khoản người dùng với các khả năng hạn chế là điều tự nhiên. Ngoài ra, tôi cũng khuyến khích người dùng bật và sử dụng tài khoản người dùng chuẩn thay vì tài khoản quản trị viên mặc định trong Windows.

Tất nhiên, việc sử dụng tài khoản người dùng chuẩn với các khả năng hạn chế có những nhược điểm riêng của nó. Ví dụ, bạn không thể sử dụng một số chương trình hoặc thay đổi một số cài đặt nhất định trong một chương trình không có mật khẩu quản trị viên. Tuy nhiên, nếu bạn là quản trị viên và muốn người dùng của mình chạy các chương trình với tư cách quản trị viên mà không cung cấp cho họ mật khẩu quản trị thực tế thì đây là cách bạn có thể thực hiện.

Cho phép người dùng chạy các chương trình nhất định với tư cách là quản trị viên

Để cho phép người dùng chạy một số chương trình với quyền quản trị viên, chúng ta sẽ sử dụng một tiện ích miễn phí và di động được gọi là RunAsTool. Để bắt đầu, hãy tải xuống từ trang web chính thức và giải nén nó đến một vị trí nơi mọi người dùng trong hệ thống của bạn có thể truy cập vào nó.

Là một ứng dụng di động, không cần cài đặt. Chỉ cần mở thư mục chưa được giải nén và thực thi tệp .exe .

Ngay sau khi bạn chạy ứng dụng, RunAsTool sẽ nhắc bạn chọn một tài khoản quản trị viên. Chỉ cần chọn tài khoản quản trị từ trình đơn thả xuống, nhập mật khẩu quản trị và nhấp vào nút “Áp dụng”.

Hành động trên sẽ đưa bạn đến cửa sổ chính của ứng dụng. Tại đây, bạn có thể thêm các ứng dụng bạn muốn người dùng sử dụng làm quản trị viên.

Để thêm một ứng dụng, chỉ cần kéo và thả tệp thực thi. Như bạn có thể thấy từ hình ảnh bên dưới, tôi đang thêm Trình quản lý tác vụ. Khi Task Manager được mở với các khả năng hạn chế, bạn không thể kết thúc một số quy trình nhất định và cũng không thể thay đổi trạng thái khởi động của một số ứng dụng nhất định.

Ngoài ra, bạn có thể thêm các ứng dụng vào RunAsTool bằng cách điều hướng đến “File” và sau đó chọn tùy chọn “Add File”.

Khi bạn đã hoàn tất việc thêm ứng dụng, bạn có thể cấu hình một vài cài đặt trong khung bên phải. Điều tốt là các thiết lập được cấu hình tối ưu theo mặc định, do đó, không gây rối với chúng trừ khi bạn biết những gì bạn đang làm.

Sau khi cấu hình RunAsTool, chỉ cần đóng ứng dụng.

Bây giờ, bất cứ khi nào người dùng muốn khởi chạy một chương trình với tư cách quản trị viên, trước tiên họ cần khởi chạy ứng dụng RunAsTool. Từ đó họ có thể thực thi ứng dụng. Ví dụ, nếu tôi muốn chạy Task Manager với tư cách quản trị viên, thì tôi sẽ kích đúp vào Task Manager bên trong RunAsTool.

Hành động sẽ khởi chạy Task Manager với tư cách quản trị viên mà không có bất kỳ nhắc nhở UAC nào.

Đừng lo lắng, chỉ quản trị viên mới có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các chương trình trong tiện ích RunAsTool.

Với tư cách là quản trị viên, nếu bạn muốn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa ứng dụng trong tiện ích, hãy khởi chạy RunAsTool, điều hướng đến “Tệp” và chọn tùy chọn “Khởi chạy chế độ chỉnh sửa”.

Hành động này sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu quản trị viên. Chỉ cần cung cấp chi tiết và nhấn nút Enter để làm việc với RunAsTool.

Bây giờ, nếu bạn muốn xóa một ứng dụng khỏi RunAsTool, hãy chọn ứng dụng và nhấn nút "Xóa" trên bàn phím của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “Xóa” từ menu “Chỉnh sửa”. Nếu bạn muốn xóa tất cả các ứng dụng đã thêm khỏi RunAsTool, hãy chọn tùy chọn “Xóa tất cả”.

Cuối cùng, nếu bạn muốn xóa mọi thứ, kể cả dữ liệu được lưu trữ bởi RunAsTool, sau đó chọn tùy chọn “Remove Data and Exit” từ menu “File”.

Hành động trên có thể cho bạn thấy một cửa sổ cảnh báo; chỉ cần nhấp vào nút Có và tất cả dữ liệu của bạn sẽ bị xóa. Nếu bạn muốn sử dụng lại công cụ, thì bạn cần phải cấu hình lại nó từ đầu.

Phần kết luận

Công cụ miễn phí này có thể trông đơn giản nhưng khá tiện dụng vì nó cho phép bạn khởi chạy các chương trình khác nhau với tư cách quản trị viên mà không cần mật khẩu quản trị mỗi lần. Cá nhân tôi sử dụng ứng dụng này để khởi chạy các ứng dụng khác nhau như Task Manager, Services, v.v. Hãy thử ứng dụng này và xem liệu nó có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.

Nhận xét bên dưới chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của bạn về việc sử dụng ứng dụng trên.