Khi phát triển dự án, bạn có thể muốn kiểm soát phiên bản của tất cả các tệp để có thể dễ dàng hoàn nguyên về trang trước (hoặc bản sửa đổi trước đó) để sửa bất kỳ lỗi nào hoặc trong trường hợp ai đó vô tình xóa tệp của bạn.

Trong Ubuntu, cách dễ nhất để thực hiện điều khiển phiên bản là thiết lập một máy chủ Subversion (SVN).

 sudo apt-get cài đặt subversion libapache2-svn 

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một thư mục để chứa kho lưu trữ của bạn.

 sudo svnadmin tạo / var / lib / svn 

Cung cấp cho apache quyền truy cập vào kho lưu trữ

 sudo chown -R www-data: www-data / var / lib / svn sudo chmod 770 -R / var / lib / svn 

Cấu hình Apache để truy cập SVN

 gksu gedit /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf 

Bỏ ghi chú mã bằng cách xóa '#' trước các dòng sau:

 ... DAV svn ... AuthType Cơ bản AuthName "Subversion Repository" AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd ...  Yêu cầu người dùng hợp lệ 

Nếu bạn chỉ có một kho lưu trữ cho SVN của bạn, hãy bỏ ghi chú dòng sau

 SVNPath / var / lib / svn 

Khác nếu bạn đang thiết lập nhiều kho, bỏ ghi chú dòng này

 SVNParentPath / var / lib / svn 

Hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào, chỉ SVNPath hoặc SVNParentPath không được chú ý. Không bỏ ghi chú cả hai cùng một lúc.

Tạo mật khẩu cho tên người dùng của bạn

 sudo htpasswd -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd tên người dùng của bạn 

Khởi động lại apache

 sudo /etc/init.d/apache2 khởi động lại 

Bây giờ hãy mở trình duyệt của bạn và đi đến http: // localhost / svn . Nếu bạn thấy như sau, cài đặt của bạn thành công.

Nhập dự án của bạn vào SVN

Bạn đã cài đặt và cấu hình SVN thành công, bây giờ chúng ta cần nhập các tệp dự án của mình vào SVN.

 sudo apt-get cài đặt rapidsvn 

Đi đến Applications-> Programming-> RapidSVN

Trong RapidSVN, vào Repository-> Import

Trong cửa sổ, nhập thông tin sau:

Nhấp vào OK. Nhập tên người dùngmật khẩu của bạn. Dự án của bạn phải ở trong SVN ngay bây giờ.