Nếu bạn đã khám phá ra MakeTechEasier vừa mới và yêu thích những gì bạn đọc ở đây, hãy cân nhắc theo dõi chúng tôi trên Facebook và Twitter.

Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn chi tiết nhất và đánh giá ứng dụng web xung quanh và bạn sẽ được thông báo mỗi khi có một bài đăng mới trên Blog của MakeTechEasier.

Trở thành người hâm mộ Facebook của MakeTechEasier ngay bây giờ. (Nếu tiện ích trên không xuất hiện, hãy nhấp vào đây để truy cập trang Facebook của chúng tôi)

Theo dõi MakeTechEasier trên Twitter ngay bây giờ.

Đối với những người hâm mộ hiện tại yêu mến chúng tôi, hãy giúp đăng lại các bài đăng và truyền bá các từ xung quanh để nhiều người hơn nữa biết về chúng tôi và tham gia cộng đồng của chúng tôi.

Cảm ơn bạn! Chúng tôi là những gì chúng tôi là ngày hôm nay tất cả vì bạn.