Không có ai sử dụng Internet thường xuyên, những người không bị làm phiền bởi các quảng cáo. Chúng có thể khá phiền toái, đó là lý do đằng sau việc quảng cáo. Không ai muốn trải qua các bước bổ sung để chặn quảng cáo, nhưng đó có phải là một điều ác cần thiết không?

Cho dù bạn truy cập Internet ở đâu, có vẻ như bạn bị tấn công với quảng cáo. Chúng xuất hiện thông qua các trang web nhất định trên Web, chúng hiển thị trên Google, chúng xuất hiện trên YouTube và thậm chí chúng được tích hợp vào quy trình của Facebook. Để có thể chặn chúng ít nhất một số thời gian với sự trợ giúp của adblocking có thể hữu ích. Tuy nhiên, nhiều nhà xuất bản trực tuyến, bao gồm cả Make Tech Easier, dựa vào quảng cáo để kiếm sống và chặn quảng cáo cũng như tiêu diệt doanh nghiệp của họ.

Nơi nào bạn đứng với adblocking? Bạn chỉ cần đặt lên với các quảng cáo gây phiền nhiễu hoặc làm bạn nhìn vào adblocking như một điều ác cần thiết, một cái gì đó bạn phải sống với để tránh sự khó chịu của các quảng cáo?

Là adblocking một cái ác cần thiết?

Là adblocking một cái ác cần thiết?

  • Vâng. Nó là. Tôi ghét tất cả quảng cáo và tôi không thể làm mà không có quảng cáo.
  • Tôi chỉ chặn các trang web có quảng cáo gây phiền nhiễu.
  • Tôi thà bị làm phiền bởi quảng cáo hơn là sử dụng adblocking.
  • Tôi rất thích chặn quảng cáo, nhưng tôi không chắc chắn cách sử dụng nó.

Xem Kết quả

Tải ...