Thay vì xem video Youtube trong trình duyệt, bạn có biết rằng bạn cũng có thể xem video trên Youtube bằng VLC không?

1. Mở VLC và đi đến "Media -> Open Network Stream".

2. Dán URL video Youtube vào trường. Nhấp vào Phát.

Đó là nó.