Mặc dù đây không phải là một mẹo mới nhưng đây là một mẹo mà bạn có thể không biết: bạn có thể tải xuống các tệp từ Thiết bị đầu cuối trong Mac OS X.

Nếu bạn là một trong những người thường xuyên tải các tập tin từ Internet, nó có thể được thuận tiện hơn cho bạn để làm điều này từ Terminal bởi vì bạn sẽ không cần phải rời khỏi trình duyệt của bạn mở. Ngoài ra, bạn có thể xem tiến trình tải xuống và tốc độ trong thời gian thực, điều này có thể rất tiện lợi - đặc biệt khi tải xuống các tệp lớn.

Mở Terminal trên máy Mac của bạn và nhập lệnh sau:

 curl -O URL 

Đó là một chữ cái “O” - điều này rất quan trọng. Đảm bảo thay thế “URL” bằng URL thực của tệp bạn muốn tải xuống.

Lưu ý : Phương pháp này lưu tệp vào thư mục gốc của thư mục chính của bạn (ví dụ: “/ tên người dùng”). Nếu bạn muốn thay đổi thư mục, trước tiên bạn sẽ nhập " cd ~Directory " trong terminal (ví dụ: cd ~ Downloads), và sau đó sử dụng lệnh curl.

thông qua OSXDaily